Tuberkulos

Nyfödda vaccineras med BCG-vaccin under de första dagarna av livet, även före utskrivning från sjukhuset. Detta vaccin har använts under mycket lång tid, sedan mitten av 1950-talet. BCG är fortfarande det enda sättet att förhindra svår tuberkulos och dess...

Urodébitmétrie

L’examen urodynamique reste l’un des domaines prioritaires dans le diagnostic des maladies du bas appareil urinaire (adénome, prostatite, sténose urétrale, vessie hyperactive, etc.). Le contenu informatif et la simplicité de cette méthode sont si élevés...