Tuberkulos

Nyfödda vaccineras med BCG-vaccin under de första dagarna av livet, även före utskrivning från sjukhuset. Detta vaccin har använts under mycket lång tid, sedan mitten av 1950-talet. BCG är fortfarande det enda sättet att förhindra svår tuberkulos och dess...